15440569_1316569625082830_2944200616830056678_o (1).jpg

CAPITAL KOMBUCHA

 
29497---Basil-Lemongrass-Capital-Kombucha.jpg

BASIL LEMONGRASS KOMBUCHA

CODE: 29497

PK/SZ: 12/12 OZ

UPC: 700580717670

29498---Coconut-Water-Capital-Kombucha.jpg

coconut water kombucha

code: 29498

pk/sz: 12/12 oz

UPC:: 700580717748

29495---Cherry-Blossom-Capital-Kombucha.jpg

cherry blossom kombucha

CODE: 29495

PK/SZ: 12/12 OZ

UPC: 700580717724

29499---Strawberry-Capital-Kombucha.jpg

Strawberry kombucha

CODE: 29499

PK/SZ: 12/12 OZ

UPC: 700580717755

29501---Mango-Chili-Capital-Kombucha.jpg

Mango Chili kombucha

CODE: 29501

PK/SZ: 12/12 OZ

UPC: 700580717700

29494---Ginger-Capital-Kombucha.jpg

Ginger kombucha

CODE: 29494

PK/SZ: 12/12 OZ

UPC: 700580717717

29496---Cucumber-Melon-Capital-Kombucha.jpg

cucumber melon kombucha

CODE: 29496

PK/SZ: 12/12 OZ

UPC: 700580717731

49500---Granny-Smith-Apple-Capital-Kombucha.jpg

Granny Smith Apple kombucha

CODE: 49500

PK/SZ: 12/12 OZ

UPC: 700580717762

29493---Mint-Lime-Capital-Kombucha.jpg

Mint Lime kombucha

CODE: 29493

PK/SZ: 12/12 OZ

UPC: 700580717687